top of page

KİTAP OKUMA

Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak ve sınav sorularını hızlı okuma, anlama ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirme adına kitap okuma çalışmaları düzenlenmektedir.

bottom of page